Privacy

Privacy Policy
Sovjet Reizen houdt rekening met uw privacy en zorgt dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit voorschrijft. Zodoende stellen wij deze gegevens niet beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reis.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan Sovjet Reizen verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer: M1619027 en M1619015. U kunt deze inzien via
www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Sovjet Reizen verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Via
www.cbpweb.nl heb u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn u persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Sovjet Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Sovjet Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. De Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen alsmede de Bijzondere Reisvoorwaarden Sovjet Reizen zijn van toepassing op alle door Sovjet Reizen aangeboden reizen en diensten. Alle op deze site gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs in een boeking niet overeenkomst met de werkelijke prijs dan zal de klant hierover binnen 72 uur op de hoogte gesteld worden.

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Sovjet Reizen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, of fotografisch.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, kunt u dit doorgeven via
info@sovjetreizen.nl of via een brief naar Sovjet Reizen, Snellemarkt 11, 4416 BR te Kruiningen. 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
info@sovjetreizen.nl of kunt u bellen naar 0113-396060.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 15-12-2015